V oblasti slaboproudých rozvodů a zařízení zajišťujeme projekci:

- poplachových zařízení a tísňových systémů (PZTS) - dle dřívější terminologie elektrická zabezpečovací signalizace (EZS),

- strukturované kabeláže (SK) vč. návrhu datových rozvaděčů,

- uzavřených TV okruhů  (CCTV) - bezpečnostní kamerové systémy,

- domácího a rozhlasu (DR) a nouzových zvukových systémů (NZS),

- elektronické kontroly vstupu (EKV) a docházkových systémů,

- domácích (video) telefonů (DT),

- rozvodů STA,

- jednotného času (JČ),

- komunikačních zařízení pacient-sestra (KZ) pro lůžková nemocniční oddělení

- signalizačních zařízení (SZ) pro JIP, ARO a domovy důchodců ,

- vyvolávacích systémů (VyS) pro ambulance,

- apod.

 

TOPlist