V případě MaR zajišťujeme projekci :

- plynových kotelen,

- předávacích a

- výměníkových stanic,

- VZT a klima jednotek

vč. návrhu nadstavbového systému, pokud je požadován.

Součástí projektové dokumentace, objedná-li si investor nad rámec vyhl. 62/2013 Sb., je i možné i zpracování svorkových schémat rozvaděčů vč návrhu uspořádání jednotlivých komponentů v rozvaděči .

V současné době nejvíce projektujeme zařízení firem:

- AMiT,

- Johnson Controls,

- Siemens a

- Honeywell

- Schneider.

Je však možné navrhnout i zařízení jiných výrobců dle přání a požadavků investora. Součástí našich projektových dokumetnací byly i zařízení firem TECO a TRONIC CONTROL. Vlastníme oprávnění na projekci zařízeni DELTA CONTROL.


TOPlist