Jednou ze stěžejních projekčních profesí kanceláře je elektrická požární signalizace (dále jen EPS). Se stále stoupajícími nároky na požární bezpečnost staveb se zvyšuje i nutnost vybavovat objekty prostředky EPS. V souladu s vyhláškou  MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 246/2001 Sb. §5 odst.5 a §10 odst. 2 vlastníme oprávnění projektovat zařízení následujících výrobců:

- ESSER s ústřednami IQ8 Control a adresovatelnými analogovými hlásiči IQ8Quad,

- SCHRACK s ústřednami INTEGRAL CX a INTEGRAL MX,

- UTC FS s ústřednami řady 1X a 2X

- LITES s ústřednami MHU 115 - 117,

- Labor Straus,

- SIEMENS s ústřednami Sinteso FS20 a AlgoRex CS11.

 

 

 
TOPlist